Kansliet under jul och nyår

Vi rekommenderar info@fencing.se.

På grund av resor och ledigheter så kommer Svenska Fäktförbundets kansli att i huvudsak vara obemannat under perioden 16 december - 12 januari. 

För brådskande ärenden hänvisar vi till info@fencing.se som bevakas löpande.

God Jul och Gott Nytt År
önskar kanslipersonalen

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!