Kom ihåg att alltid bekräfta din anmälan

Nyligen genomförda förändringar i vårt anmälningssystem Ophardt Online gör att många missar att bekräfta sin anmälan.

När den enskilde fäktaren eller klubbadministratören gör en anmälan så måste han eller hon avsluta processen genom att bekräfta sin anmälan. Detta görs via knappen "kassan/bekräftelse" och därefter knappen "bekräfta och ev. betala".

Vänligen kontrollera alltid anmälningarna genom att gå in i "anmälningsöversikt" och stäm av att rätt namn finns med. Om namnet är överstruket så betyder det nästan alltid att fäktaren inte har bekräftat sin anmälan och därmed inte är anmäld till tävlingen.

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!