Köpenhamn, ECC värja

78 december 2013
Copenhagen Cadet Circuit. Uttagningstävling. OBS ändring av tävlingshall!

Utlovad resultatrapportering har uteblivit.

Tävlingshall (ändring 21 nov)
Kildegård Privatskole
Kildegårdsvej 87
2900 Hellerup, Copenhagen
(karta)

Obligatorisk domaravgift för alla deltagare: 300 kr. Denna avgift ska vara betald senast 7 november på SvFF:s bankgiro 124-7956.

Föranmälan (fäktare eller klubbadministratörer) via Ophardt Online senast den 7 november! EFC-licens erfordras.

Anmälda.

Betalda domaravgifter
Felix Adolfsson
Malin Andersson
Nadja Brecevic
Carl-Johan Eriksson
Lovisa Fredriksson
Oscar Gahm
Anders Gyllenhoff
David Hagberg
Simon Hessling Oscarsson
Linus Islas Flygare
Anton Kimfors
Erik Kochbati
Cecilia Lehrman
Åsa Linde
Julia Lindgren
Elvira Mårtensson
Simon Steinbock
Maja Werner

131207-08 Köpenhamn ECC VDH ändr 131121.pdf

av Hans Wahl Ranking-/Uttagningstävling, Tävlingsinbjudan, VDJ, VHJ

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!