​Laktatstudie herrvärja

En laktatstudie på Bosönlabbet har undersökt intensiteten i assautfäktning på träning vs på tävling. Läs resultaten här. 

Som en uppföljning av Gunnar Gräsbecks C-uppsats om arbetsintensitet på träning och tävling (https://www.fencing.se/aktuellt/uppsats-om-arbetsintensitet-pa-traning-och-tavling/) i Svensk Fäktning har vi låtit Bosönlabbet genomföra en laktatstudie på åtta herrvärjfäktare under en träningstävling och en efterföljande satellit-VC i höstas.

Resultatet av studien samt åtgärdsförslag finner du i filerna nedan. 

Laktatstudie herrvärja - Slutsatser.pdf

Laktatstudie herrvärja - Resultat.xlsx

av Jonas Thunberg A - Värja

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!