Logistik-PM KVM/JVM Salt Lake City

KVM/JVM är uppskjutet och kommer inte att äga rum på utsatt tid. Enligt FIE kan arrangemanget hållas tidigast i september. 

Nu finns logistik-PM för KVM/JVM Salt Lake City uppe. All info om resor, betalning, ledare finns i bifogad fil.Redigerast 2020-03-06, ny sista dag för ansökan om ackreditering för coacher.

Logistik-PM SLC 2020 ver 1.5 2020-03-06.pdf

av Jonas Thunberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!