Motion till RF-stämman

Svenska Fäktförbundet har lämnat en motion till RF-stämman i maj 2015 kring behovet av en kraftfull idrottspolitisk offensiv.

I motionen kan vi bland annat läsa:

"Om den svenska idrotten ska få ökat stöd från stat, landsting och kommuner måste svensk idrott omgående starta en stark och väl genomförd idrottspolitisk offensiv, som pågår kontinuerligt, med en naturlig kulmen i valet 2018."

"Ökad kraft måste också läggas på elitidrottens rätt till stöd från stat och kommun. På samma sätt som bredden ger underlag för svensk idrotts mest lysande stjärnor, är den framgångsrika elitidrottaren inspirationskälla och föredöme."

"Regering och riksdag har under senare år gett Rikidrottsstyrelsen större frihet att själv disponera statsanslaget. Denna frihet är inte så mycket värd, så länge statsanslaget realt sett sjunker. Därigenom har förbundens stöd till elitidrotten, med landslagssatsningarna, fått mindre resurser än tidigare."

Läs mer i bilagd pdf.

Motion RF-stämman 2015, offensiv.pdf

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!