Nu finns Klubblo – ett nytt idrottslotteri för föreningar

Svenska Fäktförbundet är medlem i Svenska Idrottsalliansen, som är förmånstagare för det nya lotteriet Klubblo. Alla fäktföreningar har möjlighet att ansluta sig till Klubblo och vara med och dela på överskottet från lotteriet.

Den som spelar på Klubblo väljer vilken förening de vill stödja och överskottet från lotteriet fördelas i förhållande till hur spelarna valt. 

Klubblo räknar med att  överskottet motsvarar 15-20 procent av priset på varje såld lott. Av överskottet går 90 procent till respektive förening och 10 procent fördelas bland förbunden som är medlemmar i Svenska Idrottsalliansen.

Om du vill ansluta din förening till Klubblo går du in på adressen klubblo.se/forening

I utvecklingen av Kluublo har mycket möda lagts på att minimera administrationen för den enskilda föreningen och det är verkligen mycket enkelt. 

Mer information om hur det fungerar och hur man gör för att tjäna så mycket som möjligt på Klubblo hittar här: Klubblo för klubbar

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!