Ny domarlista på fencing.se och nygamla krav på domare och arrangörer

Viktig info för alla domare och tävlingsarrangörer. Nu kommer alla domare inklusive domaraktiviteter registreras på fencing.se.

Vi har nu kommit så långt att vi är redo att ta nästa steg vad gäller listan över svenska domare.

För att det ska fungera måste du som har domarlicens gå in på fencing.se och göra följande:

  • Se till att du har en profil i fencing.se som du kan logga in på. Om inte måste du lägga upp en. Flera domare som inte är fäktare saknar för närvarande profil. Du behöver inte betala licens.
  • Om du har ett gammalt konto som du inte kommer åt, skapa då INTE ett nytt konto. Kontakta istället info@fencing.se för att få åtkomst eller beställ helt enkelt ett nytt lösenord.
  • Se till att alla uppgifter är uppdaterade. Särskilt viktigt att namn, personnummer, mobiltelefon, e-postadress och närmast anhörig är korrekt ifyllda.

Vi vill uppmana samtliga klubbar att uppmana sina respektive domare att vidta ovanstående åtgärder om de nu själva inte läser meddelanden på fencing.se.

När allt är klart kommer alla svenska domare finnas på fencing.se. För att komma åt listan måste man vara inloggad. Överst till höger på menyn kommer då en liten bild med möjlighet att välja flera alternativ. Välj ”Domarlista” så får du upp en lista över alla svenska domare. Klicka på valfri domare för att se alla aktiviteter som registrerats, både som domare och som fäktare.

För tävlingsarrangörer gäller att i enlighet med tävlingsbestämmelserna (O.6) se till att domarna registreras i tävlingssystemet så att deras aktiviteter också finns med i resultatfilen. Om inte detta sker kommer dessa aktiviteter inte finns med i domarlistan och därmed inte räknas mot antal aktiviteter som krävs för att behålla licensen. Domare kan med fördel kontrollera med tävlingssekretariatet att domaraktiviteten registreras i systemet och finns med i uppladdningen av resultaten.

Domarkommissionen har hittills givit samtliga domare dispens från kravet på antal aktiviteter som krävs för att behålla licensen, men då denna funktion nu blir tillgänglig via fencing.se kommer uppföljning att ske efter slutet på varje säsong och de domare som ej uppfyller kravet kommer att förlora sin licens. Dock kommer kravet för säsongen 2016-2017 bara vara en domaraktivitet mot normala två domaraktiviteter per säsong.

Inga varningar kommer att delas ut, utan det är upp till varje domare och klubb att se till att man har tillräckligt antal domaraktiviteter under säsongen. Om du som domare vet att du kommer vara borta en tid men avser återvända kan du kontakta domarkommissionen för att få dispens från aktivitetskravet, Domarbestämmelser (L.4). För dig som dömer utomlands är det bra att kontrollera att dessa aktiviteter registreras, i annat fall bör man skicka meddelande till domarkommissionen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta domarkommisionen, domare@fencing.se.

Stefan Clausen
Ordförande i SvFF:s domarkommission
Medlem i EFC:s SEMI kommission

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!