Ny version av Tävlingsbestämmelserna

Svenska Fäktförbundets styrelse har beslutat om ett förtydligande i i Tävlingsbestämmelserna. 

Tillägget syftar till att förtydliga att svenska fäktare i de allra flesta fall ska representera en svensk fäktförening när de deltar på tävlingar i Sverige.

Ny paragraf S..8.5:

"Fäktare med svensk nationstillhörighet ska vid deltagande i tävling i Sverige representera en svensk förening ansluten till SvFF. Undantag kan medges vid stadigvarande bosättning utomlands men behöver isåfall beviljas av SvFF. Undantag ska prövas restriktivt."

Ladda ned SvFF:s Tävlingsbestämmelser här

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!