Nya domarbestämmelser och mindre ändring i TB

Förbundsstyrelsen har antagit nya domarbestämmelser. 

På förslag från domarkommissionen beslutade Svenska Fäktförbundets styrelse den 15/11 att fastställa nya domarbestämmelser. Bland de förändringar och förtydliganden som gjorts återfinns bland annat följande:

  • Krav på domaraktivitet för bibehållen licens är numera två registrerade domaraktiviteter (vid skilda tävlingshelger) under en och samma säsong (från juli till juni).
  • Domare kan vid särskilda händelser (t ex utlandsstudier) få anstånd med aktivitetskravet under maximalt en säsong efter ansökan hos domarkommissionen.
  • Domare som för första gången erhållit domarlicens under en tävlingssäsong får licensen förnyad till nästa tävlingssäsong:
    • 1.I de fall licensen erhållits senast den 31 december, krävs ytterligare en registrerad domaraktivitet under samma tävlingssäsong.
    • 2.I annat fall utan ytterligare aktivitetskrav.
  • För rapportering av aktivitet vid svensk tävling är arrangören ansvarig. För rapportering av aktivitet vid tävling utanför Sverige ansvarar den enskilde domaren.
  • De arbetsuppgifter en överdomare har att fullgöra före, under, och efter tävling finns beskrivna i TB O.3. Överdomare får inte, under samma tävlingsdag som uppdrag i form av överdomare fullgörs, agera domare.

Fullständiga domarbestämmelser finns här.

Arbete pågår också med att skapa nya domarfunktioner på fencing.se för att ersätta den nerlagda domare.net.

Förbundsstyrelsen har även beslutat att överdomare vid svenska mästerskap framledes utses och bekostas av arrangören. Detta medför att SvFFs tävlingsbestämmelser (TB) justerats i stycke O.3.

Fullständiga tävlingsbestämmelser finns här.

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!