Nya tävlingsbestämmelser

Svenska Fäktförbundets styrelse har beslutat om ändringar i de svenska tävlingsbestämmelserna (TB) att gälla från 2015-07-01.

Följande ändringar och förtydliganden har gjorts:

- Tävlingsarrangör ansvarar för att inbjudan senast sex veckor före tävling laddas upp i PDF-format i system Ophardt (O.2)

- Tävlingsarrangör ansvarar för att resultatrapportering per klass samt tävlingens domaraktivitet sker i system Ophardt omedelbart efter tävlingens avslutande samt att fullständig resultatrapportering i PDF laddas upp i system Ophardt senast två dagar efter tävlingens avslutande. (O.6.1-2)

- Fäktmasken ska vara försedd med två stycken funktionella och av varandra oberoende säkerhetsanordningar i enlighet med kraven på FIEs tävlingar samt antingen vara utan motiv eller ha en godkänd nationell design. (M.2.4-5) Detta innebär krav på ett extra nackband på masker med Leon Pauls Contour Fit-system.

- I sabel ska handsken vara 800N FIE-godkänd.

Tävlingsbestämmelserna finns här: http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!