Nyheter i SvFF Tävlingsbestämmelser

SvFFs styrelse har beslutat om ändringar och tillägg i TB.

De ändringar som gjorts är bland annat:

  • Borttagande om principen om den franska språkversionens av reglementet prioritet.
  • Fäktare som önskar byta förening kan själv ta kontakt med SvFF ang. detta efter att ha inhämtat godkännande från båda föreningarna.
  • Förtydligande om överdomarens ansvar, såväl vad gäller bedömningens kvalitet samt efter utdelande av svart kort.
  • Utökade krav samt förtydliganden om vad som skall anges i inbjudan till tävling.
  • Domarens namn ska framgå vid utskrift av tävlingsprotokoll inför poule- eller DE-match.
  • Krav på löpande online-rapportering vid svenska mästerskap för seniorer individuellt. Önskemål om detsamma vid samtliga tävlingar.
  • Förtydligande om vid vilka tävlingar Svensk ranking ska vara initial tävlingsranking.
  • Anpassning av reglerna för reklam till de nya regler som beslutats av FIE.

Läs vidare: Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!