Vinterläger för domare

Svenska fäktförbundet tillsammans med distriktsförbunden inbjuder till domarläger för florett och värjdomare i samband med Blekinge IF:s traditionella vinterläger den 2-5 januari. Att avslutas med nationell domarexamen för de som så önskar.

Domarlager05.pdf

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!