Ingen lagtävling på damvärja och herrflorett vid OS 2008

Den 8 april genomförde Internationella Fäktförbundet (FIE) sin årliga General Församlig. Mötet ägde rum i Stadshuset i Taebaek, Sydkorea dagen före starten för kadett-VM och JVM.
75 av FIE:s medlemmar var representerade, 53 genom närvarande delegater och 22 genom fullmakt. Alla medlemsländerna i den Nordiska Fäktunionen var representerade, Finland och Litauen genom fullmakt och övriga genom egna delegater. Den Nordiska Fäktunionens medlemmar representerade således tillsammans mer än 10 % av samtliga röster på General Församligen.General Församlingen började med att godkänna Exekutivkommitténs årsberättelse, årsredovisning och budget för 2006/2007. För den som är intresserad finns dessa handlingar att läsa på FIE:s hemsida (www.fie.ch). Efter att denna formalia avhandlats var det dags för mötets stora fråga, vilka två lagtävlingar skulle strykas från det olympiska programmet 2008.

FIE:s särskilda kommission för reglerna vid OS hade vid ett sammanträde på morgonen enats om ett förslag som presenterades för General Församlingen. Förslaget innehöll följande konstateranden och förslag:• Vid OS i Peking 2008 har fäktningen 10 medaljer och därför 10 grenar istället för 12 som vid VM.• IOC har tilldelat fäktningen ytterligare 12 platser till OS i Peking. Fäktningen har således sammanlagt 212 platser. IOC har gett fäktningen de extra platserna för att möjliggöra att fler nationer skall kunna delta i de individuella tävlingarna på de vapen som även har lagtävling. (Min kommentar: Eftersom fäktarna i ett lag även får tävla individuellt finns det inte så många platser kvar för fäktare från nationer som inte kvalificerat något lag, därför behövs de extra platserna i dessa tävlingar för att fäktare från fler nationer skall kunna vara med.)• Vid FIE kongressen i Qatar 2005 beslutades beträffande OS i Peking 2008 att de 10 medaljerna skall fördelas lika mellan könen och att det skall genomföras två lagtävlingar för damer och två lagtävlingar för herrar.• Det verkar logiskt att ett vapen inte kan vara borta från OS vid två OS i följd eftersom detta skulle vara ett stort handikapp för vapnets utveckling.• Vid OS i Aten var lagvärja den enda lagtävling som genomfördes för damerna. Det vore därför önskvärt att det vid OS i Peking genomförs lagtävlingar för damerna på florett och sabel eftersom dessa grenar annars har stått över två OS i följd.• Det verkar logiskt att ett vapen inte skall bli av med alla lagtävlingar vi ett och samma OS och därför borde en lagtävling på herrvärja genomföras vid OS i Peking.• Det återstår då att avgöra om den andra lagtävlingen för herrarna skall genomföras på florett eller sabel. En omröstning borde genomföras för att avgöra vilket av dessa två vapen som skall vara med på OS i Peking.FIE:s President, René Roch frågade General Församlingen om man accepterade ovanstående resonemang och förslag. Innan omröstningen genomfördes begärde Ungerns delegat, Kristian Kulscar, tvåfaldig segare i Challenge Bernadotte, ordet. Kristian Kulscar föreslog att General Församlingen skulle rösta nej till Rochs förslag och att man istället direkt skulle rösta för de fyra lagtävlingar man tyckte skulle vara med i Peking, oavsett vilka lagtävlingar som stått över vid tidigare OS. Kristian Kulscar begärde även sluten omröstning.

Begäran om sluten omröstning fick inte stöd av 25 % av de närvarande rösterna, vilket är ett krav enligt FIE:s statuter. Roch frågade då på nytt hur många som röstade för det förslag som han hade presenterat. Omröstningen slutade med att Rochs förslag fick 60 röster. Därmed var lagtävlingen på damvärja borta och lagtävlingen på herrvärja klar för OS 2008.Frågan kvarstod då om herrarna skulle få en lagtävling på florett eller på sabel. Frågan avgjordes genom sluten omröstning. Sabeln fick 45 röster, floretten 20 och 8 röster var blanka. Därmed var lagtävlingen på herrflorett borta från OS 2008 och lagtävlingen på herrsabel klar.Något beslut fattades inte om fördelningen av medaljerna till OS 2012 i London. Detta kommer troligen upp på dagordningen vid FIE:s kongress 2007. Eftersom beslutet för OS 2008 uttryckligen bygger på principen att ett vapen inte skall vara borta från två OS i följd, borde lagtävlingen på damvärjan vara tillbaka till OS 2012.En glädjande slutsats för svensk fäktning, som hoppas att de duktiga värjtjejerna som är på JVM i Sydkorea just nu skall fortsätta att utvecklas och kunna vara med och slåss om medaljerna i London 2012.Nästa punkt på dagordningen var fördelningen av de 12 extra platser som fäktningen tilldelats av IOC. Med 46 röster vann ett förslag enligt vilket de 12 platserna fördelas så att de 4 lagtävlingarna får 3 extra platser vardera. De 3 platserna fördelas till de bästa fäktarna på världsrankingen som inte redan är med i tävlingen. Det får dock inte vara två fäktare från samma land och det får inte heller vara en fäktare från ett land som redan är med i tävlingen. Hade dessa extra platser funnits redan vid OS 2004 hade Peter Vanky varit med och tävlat om medaljerna i Aten. 8 fäktstormakter (Italien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Ungern m.fl.) motsatte sig att plasterna inte skulle kunna gå till nationer som redan hade fäktare i tävlingen men fick inget gehör för sina argument.René Roch presenterade även en ändring av uttagningsreglerna som General Församlingen inte röstade om. I de individuella tävlingarna på de vapen som inte har någon lagtävling på OS får det från och med OS i Peking inte vara mer än 2 fäktare från samma nation. Tidigare gällde ett maximum på 3 fäktare från samma nation. Enligt Roch kunde General Församlingen inte rösta om denna ändring eftersom den var en förutsättning för uppgörelsen med IOC om de 12 extra platserna.På General Församlingen skall de nationer som vill ansöka om att få arrangera VM, JVM och Kadett-VM anmäla sig. Att VM 2006 går i Turin och 2007 i St. Petersburg är redan klart. Kandidater för VM 2009 är Luxemburg och Grekland och som kandidat för VM 2010 anmälde sig bara Frankrike. JVM och Kadett-VM 2007 går i Izmir, Turkiet. Egypten vill arrangera JVM och Kadett-VM 2008. Ingen anmälde sig som kandidat till att få arrangera JVM och Kadett-VM 2009 och 2010.Sista punkten på dagordningen var FIE:s tävlingskalender för 2006 – 2007. Några ändringar beträffande de svenska tävlingarna gjordes inte jämfört med det senaste utkast som publicerats på FIE:s hemsida.

Det är ännu inte klart vilka WC-tävlingar som kommer att få GP-status. FIE räknar med att kunna meddela detta i juni när alla tävlingsrapporter kommit in till FIE och studerats. Vid underhandskontakter med René Roch framkom dock att han var nöjd med arrangemanget av Challenge Bernadotte 2006 och att tävlingen ligger bra till för att få GP-status även 2007.Per Palmströmav Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!