Konferens kring svensk fäktning 12 januari

Fäktningen inför framtiden. Härmed inbjuds SDF-ordföranden samt ytterligare en ledamot av respektive SDF-styrelse, klubbledare, tränare och utbildningsansvariga till en informations- och diskussionsdag kring Svenska Fäktförbundets verksamhet.
Datum: 12 januari

Tid: 10.00-17.00 (kaffe finns från 09.30)

Plats: Bosön

Lokal: Aten 2004

Anmälan: Senast den 18 december (ange anmälan i vilken diskussionsgrupp du vill tillhöra)
Svenska Fäktförbundet
Idrottens Hus
123 87 Farsta
kansliet@fencing.se

Program:

10.00 Välkommen! Lars Liljegren
10.15-11.0 SvFF:s mål och vägen dit Lars Liljegren

11.10-12.00 Ledar och tränarutbildning (Barn o Ungd. Proj) Mats Ekström

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.50 Olympiska medaljer (projekt 2004) Göran Flodström, Jerri
Bergström

14.00-16.00 Gruppdiskussioner
Grupp 1 SvFFs mål och vägen dit Lars Liljegren
Grupp 2 Ledar- och tränarutbildning Mats Ekström
Grupp 3 Olympiska medaljer Jerri Bergström

16.00-17.0 Slutdiskussion och sammanfattning

Med vänliga hälsningar
Svenska Fäktförbundet


Göran Flodström

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!