Inbjudan till barn- och ungdomsledarutbildning

Svenska Fäktförbundet inbjuder till Barn- och ungdomsledarutbildning 10-13 juni 2002 i Örebro.
Välkomna till den första kurs som ges inom Svenska Fäktförbundets nya barn och ungdomsledarutbildning.Utbildningen innehåller två delar. Denna kurs motsvarar del 1.Kursens mål: Att ge grundläggande kunskaper för att kunna leda nybörjargrupper i fäktning samt vara hjälptränare i barn och ungdomsgrupper.Målgrupp: Utbildningen vänder sig till barn- och ungdomsledare, aktiva eller före detta aktiva seniorer, äldre ungdomar (16 år och äldre), föräldrar som deltagit i motionsfäktning.Innehåll:

Kursen innehåller tre teman:

1. Fäktteknik, metodik och lektionering (20 tim)

2. Att leda barn och ungdomar (8 tim)

3. Lektionsplanering och lekens roll i fäktundervisning (8 tim)

Under tema 1 erbjuds florett och värja på olika nivåer beroende av deltagarnas förkunskaper och önskemål.Tid: 10/6 10.00 – 13/6 19.00Plats: Karolinska skolan i centrala ÖrebroKost och logi: I kursavgiften ingår övernattning på STF:s Vandrarhem Grenadjären, frukost, lunch (på restaurang i centrala Örebro) och fika.Instruktörer/föreläsare: Kursen leds av kvalificerade fäktinstruktörer på värja och florett, samt föreläsare från SISU med gedigen erfarenhet av barn och ungdomsledarutbildning.Kostnad: 500 kr Avgiften är i samband med denna första kurs kraftigt subventionerad av SvFF:s barn och ungdomsprojekt som i sin tur har medel från Allmänna arvsfonden. I avgiften ingår även visst undervisningsmaterial som skickas ut i förväg.Anmälan: Snarast men senast 17 maj till Mats Ekström Tel 019 240626

epost:mats.ekstrom@hum.oru.se

Avgiften betalas samtidigt in till SvFF:s pg 528 86-9

Obs ange i anmälan om du vill utbilda dig i värja eller florett samt vilka förkunskaper du har (tidigare utbildning)Frågor: Välkomna att höra av er till Mats Ekström (se ovan)VÄLKOMNA!

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!