Viktigt meddelande till deltagarna på vinterlägret

I utskicket från Blekinge IF med information om vinterlägret finns ett inbetalningskort med. Detta är utsänt av misstag. Använd inte detta! Fäktarna skall inbetala till SvFF:s pg 528 86-9, summa 1100 kronor. De som eventuellt redan har inbetalat till Blekinge IF ombes att kontakta kansliet.

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!