Ana Valero-Collantes i Europeiska Fäktkonfederationens exekutiv

På EFC:s kongress idag valdes den svenska kandidaten Ana Valero-Collantes in med betryggande majoritet.

Ana fick 23 röster vilket gjorde att hon valdes in som fjärde person i Exekutivkommittén.

– Jag är stolt och glad över att en majoritet av alla europeiska länder valde att rösta på mig och över att jag fick röster från alla läger, kommenterar Ana.

Rösterna utföll såhär: Max Geuter (stiitande, Tyskland) 27, Pascal Tesch (nyval, Luxemburg) 25, Ana Valero-Collantes (nyval, Sverige) 23, Nuala McGarrity (nyval, Irland) 22, Vladimir Skhlar (nyval, Israel) 22, Octavian Zidaru (omval, Rumänien) 22, Marja-Liisa Someroja (omval, Finland) 21, Evgenui Tsoukhlo (nyval, Ryssland) 21, Krisztian Kulcsar (omval, Ungern) 19

Valet innebär att Sverige fortsatt har representation på högsta nivå i Europa, efter Pierre Thullberg som suttit den senaste fyraårsperioden.

Tidigare hade kongressen valt tjecken Frantisek Janda på ytterligare en fyraårperiod.

Sverige, de nordiska länderna och ett par andra länder fick igenom förslaget att alla kommissioner inom EFC ska ha minst två män/kvinnor. Denna dag behövde dock inte regeln tillämpas eftersom kongressen valde in tre kvinnor, ett stort framsteg för jämställdheten inom internationell fäktning.

 

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!