Anmälan till Veteran-VM 2012

Det är dags att anmäla intresse för deltagande i veteran-VM i Krems, Österrike, 16-21 oktober.

Vi ber er observera att det är begränsat deltagarantal. Varje land får ställa upp med max 4 pers/vapen/ålderskategori/kön. Det innebär att det finns risk att alla som är intresserade inte kommer att kunna få deltaga. Vid fler än fyra intresseanmälningar sker uttagning av samma kommittéer som till EM i våras.

För deltagande i tävlingen krävs såväl FIE-licens för säsongen 2011-2012 som läkarintyg. Detta måste kunna uppvisas för arrangören.
Se vidare www.fencingveterans2012.com.

Vidare ställs krav på domare. Ett land som ställer upp med 1-4 tävlande krävs ingen domare, 5-9 deltagare medför krav på 1 domare, 10 st tävlande kräver 2 domare.
Ett land som trots domarkrav misslyckas med att ställa upp med domare krävs på en avgift om 500 euro, om detta anmäls i god tid, 1000 euro om avsaknaden av domare
anmäls 7 dagar eller kortare tid innan tävlingen startar. Samtliga svenska deltagare är skyldiga att solidariskt dela på den totala domarkostnaden i alla klasser.

Varje deltagare står för egna kostnader liksom anmälningsavgift och ev domarkostnad.

Anmälan skall göras till Kerstin Warvsten, veteran@fencing.se. I anmälan skall förutom person- och adressuppgifter också anges vilket vapen och vilken kategori man avser att tävla i.
Anmälan skall vara gjord senast den 20 augusti. Samtliga anmälda kommer att få besked om möjlighet till deltagande senast en vecka efter sista anmälningsdag.

Kalendersidan.

av Kerstin Warvsten

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!