Helgens förbundsmöte

Förbundsmötet i Stockholm inleddes med en verksamhetskonferens och därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Verksamhetskonferensen ägnades i huvudsak åt programarbetet, med grupparbeten och livliga diskussioner kring ämnena

 • Utbildningen
 • Föreningsutveckling ("Klubben i centrum")
 • Ungdomsfäktningen
 • Tävlingsverksamheten
 • Landslagsverksamheten
 • Jämställdhet
 • Ökad självfinansiering, PR och information
 • Domarverksamheten

Läs mer om remissvaren.

Fortsatt programarbete

 • "Programgruppen" utarbetar remiss
 • Remiss om programförslaget 1 juni - 31 oktober.
 • En eventuell snabbremiss till föreningarna kan göras 10 december - 31 januari.
 • Program antas vid förbundsmötet i mars 2014.

I programgruppen ingår Monica Ahlqvist (MF19), Patrik Joelsson (Östersund Frösö FK), Klas Johansson (SAF/EGF), Lars Peterstrand (Ängby FK), Ulf Wikström (Kalmar FK), Lars Liljegren, sammankallande, Christian Edling, Martin Roth Kronwall och Ana Valero-Collantes.

Bilder från verksamhetskonferensen finns i bifogad fil.

I övrigt lämnades information om anmälningsrutiner i Ophardt Online och om landslagsorganisationen.

Årsmöte

Förbundsordföranden Lars Liljegren hälsade ett 40-tal ombud (55 röster av 81) från distrikt och föreningar välkomna till förbundets årsmöte.

Detta inleddes med att Fredrik Eriksson, ordförande i Föreningen för Fäktkonstens Främjande (FFF), informerade om klubbens relativt nya träningslokal och dess till tillkomst.

Walter Rönmark, ordförande i Svenska Bordtennisförbundet, ledde med van hand årsmötet. Till ny styrelseledamot efter Pia Willemo invaldes den tidigare suppleanten Martin Roth Kronwall, som i sin tur ersattes som suppleant av Sophie Haarlem. I övrigt blev det omval.

I samband med årsmötet var det avtackningar och utdeladning av belöningar

 • Björn Rosengren, mångårig SOK-ledamot, fick förbundets förtjänstmedalj i guld
 • Mats Höglund I2, ombud fäktning och lekmannarevisor (ej närvarande), fick förbundets förtjänstmedalj i silver
 • Monica Gårdström, som efter 27 år slutat sin anställning, fick present
 • Pia Willemo, avgående styrelseledamot (ej närvarande) fick present
 • Björn Lindholm, som avgått som ordförande i domarkommissionen, fick present
 • Dag Lindström, tidigare ledamot i Stockholms Idrottsförbund, fick present
 • Johanna Bergdahl mottog Bältesspännarna för 2011 (läs mer)

Bilder verksamhetskonferens 2013.pdf

Ophardt Online - bilder vhtkonf 2013.pdf

av Hans Wahl

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!