Årsmöte och föreningarnas rapporter

Svenska Fäktförbundets årsmöte kommer att äga rum den 18 oktober 2009 i Stockholm. I samband med årsmötet kommer ett tränarseminarium att hållas. Mer information kommer senare.

Förbundsstyrelsen har beslutat att föreningar för att vara röstberättigade vid årsmöte ska ha betalat in årsavgiften senat den 30 juni samma år som årsmötet. Med andra ord, inbetalning ska ha gjorts den sista dagen av det föregående verksamhetsåret. Årsavgiften är f n 1.000 kronor.

Exempel: Inbetalning av årsavgift för röstberättigande vid årsmötet 2009/2010 (den 18 oktober 2009) ska senast ha gjorts till SvFF:s bankgiro 124-7956 den 30 juni 2009.

Den 30 juni gäller även som sista datum för föreningarna att lämna in medlemslistor för att erhålla rösträtt. De klubbar som lämnat in tidigare under året kan komplettera sina listor, i annat fall gäller de som sänts in tidigare under våren.  

Påminner om att motion av en förening skall inges till förbundsstyrelsen senast den 1 augusti.

Motion av SDF inges till förbundsstyrelsen senast den 1 september.

 

 

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!