Björn Lindholm ny domarbas

Vid senaste mötet i Svenska Fäktförbundets styrelse beslutades att Björn Lindholm blir ny ordförande i domargruppen.

Björn Lindholm, sedan tidigare medlem av domargruppen, blir nu dess ordförande. På nästa möte i Svenska Fäktförbundets styrelse, den 10 juni, ska Björn presentera en ny organisation för domargruppens framtida arbete.
- Jag själv och hela styrelsen är mycket glad över att Björn har velat ställa sig till förfogande. Hans kompetens och engagemang är oomtvistat. Och förväntningarna på domarverksamheten är stora, säger Svenska Fäktförbundets ordförande Lars Liljegren.

Björn Lindholm har mångårig erfarenhet av fäktning i allmänhet och domarfrågor i synnerhet. Han kommer att vara adjungerad i SvFF:s styrelse.

av Max Hellström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!