Bråttom - sök RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium senast 1 maj

Syftet med RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium är att elitidrottare ska kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier på lägst halvfart.

Stipendiet är på 40 000 kronor per stipendiat och utdelas med 20 000 kronor per termin. Stipendiet är avsett för studieåret 2011/2012 och delas ut till ca 50 stipendiater. För aktiva ingående i SOK:s Topp -eller Talanggrupp är dessa medel en del av SOK:s stipendie.

Mer info och ansökningsblankett finns på RF:s hemsida

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!