Fäktförbundet tar strid mot fotboll och ishockey

Svenska Fäktförbundet tar strid mot fotboll och ishockey, som vill ta bort den s.k. 51-procentsregeln.

Svenska Fäktförbundet kräver:
Behåll 51-procentsregeln eller dela svensk idrott i två organisationer!

"Svenska Fäktförbundet vill, att svensk idrott håller samman omkring de principer, bl.a. folkrörelsens grunder, som hittills präglat utvecklingen".

Så skriver Svenska Fäktförbundet i sitt remissvar med anledning av den s.k. IdrottsAB-utredningen, som föreslår att förbunden själva ska få möjlighet att ta bort den s.k. 51-procentsregeln.

Så här motiverar Fäktförbundet principen:

"Svensk idrottsrörelse är en av världens starkaste rörelser med en bredd, som uppmärksammas internationellt. Det ideella ledarskapet tillför svensk idrott stora resurser. Om ideella ledare fick betalt för den tid vi lägger ned motsvarande en fritidsledarlön och social avgifter, skulle det kosta stat och kommun uppemot 20 miljarder kronor om året.

Det är ingen tvekan om att folkrörelsekaraktären, och den därmed starka politiska kraft som idrotten utgör, också har varit avgörande för kommunernas satsningar på bl.a. idrottsanläggningar och annat stöd till föreningslivet".

Men förbundet ser en öppning och skriver:

"Svenska Fäktförbundet har dock anledning att lyssna noga på de två mest kommersiella förbundens önskemål.

Svenska Fäktförbundet föreslår därför, att ett utredningsarbete om att formellt splittra svensk idrott i två organisationer snarast startas.

Den ena organisationen är dagens, präglad av demokrati, med RF som högsta beslutande instans.

Den andra organisationen för förbund och föreningar är att helt klara sig själva eller bilda "Svensk Underhållningsidrott AB". De företag som ingår i den organisationen får självfallet inget stöd från stat och kommun, och de ska naturligtvis betala kostnaderna för t.ex. polisinsatser på samma villkor som företag får göra för närvarande".

Läs remissvaret och pressmeddelandet i bifogade filer.

Media

I dagens Aftonbladet skildras debatten:
Krönika
.
Huvudartikeln
.
Liljegren rasar.

"De kan bilda Underhållningsidrott AB" (Idrottens Affärer 11 febr 2011)
Idrotten kan förlora på fotbollens förslag (Helsingborgs Dagblad den 15 febr 2011)
Fäktningen vill dela idrotten (Sydsvenskan den 10 mars 2011)

IdrottsAB-utredningen, remiss.pdf

Pressmeddelande IdrottsAB.pdf

av Hans Wahl

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!