Föreningarnas rapporter

Som information meddelas att klubbarna i nästa vecka kommer att få ett utskick om att sända in rapporter för 2010 till kansliet och inbetala årsavgift

Aktuella rapporter som vi önskar få in:

- Föreningsavgiften 1.000 kr skall inbetalas på vårt bg 124-7956
- Sända in medlemslista till kansliet inklusive födelsedata och adressuppgifter
- Sända in årsrapport med uppgifter om klubben

Vi önskar erhålla rapporterna till info@fencing.se (eller per post) och inbetalning senast den 15 juni.

Läs gärna mer nedan i bilagorna, faktura sänds per post.

 

 

Årsrapport 2010 rev2.docx

Årsrapport 2010rev.pdf

Föreningarnas rapporter.pdf

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!