Idrottslyftet - mer och fler

Regeringen har beslutat om en ny utvidgad särskild satsning på svensk idrott där idrottsrörelsen tillförs 500 miljoner kronor per år kallad Idrottslyftet. Ambitionen är att satsningen ska fullföljas hela mandatperioden, vilket skulle ge sammanlagt två miljarder kronor.

Idrottslyftet ger idrottsrörelsen en enorm möjlighet och ett stort förtroende att utveckla barn- och ungdomsidrotten. Huvudinriktningen är att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill.

Idrottslyftet fortsätter där Handslaget tar slut och startar 1 juli 2007.

Svenska Fäktförbundet erhåller år 1:

471.000 kronor i förbundsutvecklingsstöd
180.000 kronor i verksamhetsutvecklingsstöd
760.000 kronor i föreningsstöd

Idrottslyftet kommer ett behandlas vid den planerade verksamhetskonferensen den 15-16 september 2007. Liksom förra året blir det en båtresa till Åland, denna gång reser vi med Birka Cruises, så håll utkik efter inbjudan som kommer i dagarna. En representant från SDF/OF och förening inbjuds och konferenskostnaden kommer att täckas av idrottslyftsmedel. Reseersättning till Stockholm utgår med högst 1.000 kronor.

Här kan du läsa mer om Idrottslyftet


 

 

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!