Masters 2013-2014 - kalender och regler

Regler för Masters 2013-2014 jämte reviderad kalender. OBS NM florett flyttad fråm Riga till Köpenhamn (ändr jan 2014)!

Det blir inga förändringar av reglerna för Masterstävlingar säsongen 2013-2014.

Däremot har kalendern och antal ingående tävlingar ändrats i förhållande till tidigare publicerad kalender (länk).

  • Juniorklasserna ingår även säsongen 2013-2014
  • Coupe de Stockholm och Lingiaden i Ljungby genomförs samma helg.
    I Coupe de Stockholm ingår enbart florettklasserna i Masters.

Masterslistor 2013-2014.

Kalendergruppen består av
Ana Valero Collantes, Ordförande
Johan Willemo, Vice ordförande
Henrik Lundegard, Sekreterare
Mats Svensson
Tomasz Goral
Martin Roth Kronwall
Peter Barvestad
Monika Ahlqvist Arvidsson

Gruppen kan nås på kalender@fencing.se.

Masters 2013-2014 kalender och regler version 140122.pdf

av Kalendergruppen

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!