Ny ordförande för Uppsala Fäktförening

Jakob Sverker heter den nye ordföranden i UF.

Jakob presenterar sig själv så här:

- började fäkta som vuxen motionär för 4 år sedan
- valdes in i föreningens styrelse för 3 år sedan
- leder den knatteverksamhet vi har för barn mellan 6 - 10 år, såvitt jag vet unik i Sverige.

Han träffas på epost jakob.sverker@gmail.com, tel 0708-105 428.

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!