Nya regler för anmälan till internationella tävlingar 06-07

Anmälan till FIE-tävling (Världscup, Grand Prix, Satellit) måste från säsongen 06-07 ske via FIEs hemsida av det nationella förbundet senast 15 dagar innan tävlingen (när det gäller satellittävlingar 8 dgr).

Detta gäller alla deltagare samt eventuella reserver. Efter denna tid kan det inte förekomma några tilläggsanmälningar eller avanmälningar utom i fall av dokumenterad skada eller force majeure.

Senast tisdagen före tävling kan man dock ersätta en anmäld fäktare med en reserv. Detta görs av det nationella förbundet (SvFF) skriftligen till FIE via fax eller e-post.

Senast tisdagen före tävling kan fäktare läggas till mot ett bötesbelopp om 150 EUR. Detta görs på samma sätt som när man ersätter fäktare dock med tillägget att kvitto eller kopia på banköverföringen skall vara FIE tillhanda.

Mer information om anmälningsförfarandet får du från din vapenledare.

Thomas Åkerberg, florettledare, thomas.fencing@telia.com
Igor Tsikinjov, värjledare, igor.fencing@telia.com
Eric Wigren, sabelledare, swesabre@hotmail.com

Kvar finns reglerna om bötesbelopp om fäktare uteblir från tävling utan laga förfall.

Joakim Holmström

 

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!