Sport Campus Sweden ger tre fäktare unik möjlighet att kombinera elitidrott och studier

Johanna Bergdahl FFF, Nina Westman KFK och Filip Hedenskog ÄFK har antagits preliminärt till höstterminen vid Sport Campus Sweden.

Därmed blir de tre av ca sextio elitidrottare från olika förbund som får en unik chans att kombinera elitidrott med högskolestudier. Nina studerar på KI, Filip på KTH och Johanna kommer att börja på Stockholms Universitet till hösten.

Svenska Fäktförbundet har också ansökt om, och fått, medlemskap i Sport Campus Sweden (länk till hemsida).

Sport Campus Sweden bildades 2001 genom initiativ från Stockholms Idrottsförbund och Haninge kommun. I den ideella föreningen ingår nu som medlemmar kommunerna Haninge, Huddinge och Tyresö, Stockholms universitet, KI, KTH, GIH samt 15 specialidrottsförbund.

Visionen är att bli ledande i Europa på att kombinera elitidrott och högre utbildning. För närvande finns drygt 60 studenter i verksamheten, som omsätter drygt 2 miljoner kronor. 

Det viktigaste för studenterna är att de får en möjlighet till anpassad studiegång, så att det går lättare att både studera, tentera och delta i tävlingar hemma och utomlands.

Dessutom får de tillgång till detta:
• Personliga samtal med chefen för Sport Campus Sweden, Willy Berggren
• Samtal om livssituationen med professionell pedagog, s.k. TUBA-samtal
• Samtal med studievägledarna från lärosätena
• Upptaktsträff med samtliga deltagare och samtliga resurspersoner
• Möten och träffar arrangerade av det s.k. RF-anknutna Regionalt Elitidrottscentrum genom Stockholms Idrottsförbund.
• Kurser inom "Idrottsuniversitetet" om näringsfysiologi, psykologi, systematik och ledarskap
• Flera idrottsmedicinska genomgångar
• Kvällsföreläsningar om bl. a. meditation och formtoppsträning
• Test av maximal syreupptagningsförmåga (s.k. VO² max)
• Tester med den s.k. fysprofilen
• Sociala träffar, t.ex. julmiddag

Kommunerna gör också aktiva insatser för att hjälpa studenterna att skaffa studentbostad.

Ordförande i föreningen Sport Campus Sweden är Svenska Fäktförbundets ordförande Lars Liljegren, som var ordförande i Stockholms Idrottsförbund, när organisationen bildades.

- Det är roligt att se att tre duktiga fäktare nu har kommit med i den organisation som jag har arbetat hårt med i snart tio år. De nya möjligheterna för Filip, Nina och Johanna gör det möjligt att göra ännu ett lyft både som elitidrottare och som studerande. De är ju alla tre lysande elitidrottare och goda föredömen för svensk fäktning, säger Lars Liljegren.

- Att de är antagna preliminärt betyder, att planeringen för deras verksamhet nu startar. För att bli slutligt antagen krävs, att deras tränare också engagerar sig bl.a. i samtal med chefen för Sport Campus Sweden, Willy Berggren. Vi vet av erfarenhet, att tränarnas engagemang är grunden för framgång. Jag tror mig redan veta, att deras tränare och vår förbundskapten Igor Tsikinjov redan ser fram mot den här möjligheten, avslutar Lars Liljegren.

av Hans Wahl

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!