Vad gäller vid avanmälan till VC, JVC och sat-VC?

Eventuell avanmälan ska vara förbundskaptenen tillhanda senast arton (18) dagar före VC och JVC. För sat-VC gäller senast tio (10) dagar före tävlingen. Om SvFF bötfälls är bötessumman 500 Euro!

I de fall fäktare inkommer med avanmälan för sent och skada, sjukdom eller force majeure inte kan påvisas och Svenska fäktförbundet bötfälls av FIE för detta kommer den uppkomna kostnaden att faktureras den förening fäktaren tillhör.

Läs mer om regler för VC och JVC här.

Läs mer om regler för sat-VC här.

 

av Hans Wahl

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!