Veteranranking säsongen 2013-2014

Poänglistan för veteraner som introducerades på försök förra säsongen har utvecklats något inför denna säsong efter synpunkter från deltagande fäktare.

Dels har poängfördelningen justerats någon med tanke på svårighetsgrad, dels har SAF-pokalen/Rehbiderska priset lagts till då det är en tävling av hög klass som många av våra fäktare deltar i, så även de som har nått veteranålder.

Listan skall fortfarande ses som under utveckling och skall enbart vara ett underlag för uttagning till de internationella mästerskap där deltagarantalet är begränsat. Uttagning kommer med andra ord inte att ske strikt efter den poängfördelning som föreligger inför lag-EM och VM 2014. Dock kommer listan att visa på bl a den enskildes deltagarfrekvens, vilket kan säga mer än en enstaka placering.

En utvärdering kommer att ske efter säsongens slut.

De regler/principer som gäller är bland annat:

  • Det är en gemensam lista per kön/vapen. Det finns inte några separata listor för 40+, 50+, etc.
  • Som veteraner i listorna för 2013-2014 räknas alla som är födda 1974 och tidigare (alltså ej födelsedatum).
  • Alla tävlingar räknas (liksom för svensk värjranking)
  • Nordiska mästerskap ingår
  • Inget krav på minsta antal deltagare
  • Alla deltagare får poäng
  • Damer som tävlar i mixad klass får tillgodoräkna sig resultat i denna klass

Länkar till rankinglistor (ingående tävlingar framgår av resp lista)

Florett Damer
Herrar
Värja Damer
Herrar

Hur du hittar poängtabellerna i Ophardt Online framgår av bifogad fil.

Poänglistor i Ophardt Online ver 110906.pdf

av Kerstin Warvsten & Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!