Oslo Cup 2018

Anmälan i Ophardt senast 30/8. Ingen tillkommande domarkostnad för svenska fäktare.

Oslo Cup 2018 - satellit-VC herrvärja - arrangeras i år den 29/9. Då tävlingen ligger så tätt inpå andra tävlingar så ingår den i år inte i Svensk ranking.

Men svenska fäktare är varmt välkomna. SvFF har tillsammans med arrangören löst frågan om svenska domare och svenskar kan därför anmäla sig helt utan risk att drabbas av tillkommande domarkostnader. 

Svenska fäktare anmäler sig själva eller via klubbadministratör i Ophardt senast den 30/8. Då tävlingen är en FIE-tävling så måste alla anmälningar och avanmälningar gå via SvFF, inte direkt till arrangören. Se: https://goo.gl/t81Rgz

Inv-WCsat2018 Oslo Cup ENG_.pdf

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!