PM VC Bern

Nu finns PM för VC Bern, värja herrar, 23-25/11 uppe. 

Mer info (anmälda etc) här.

Bern GP herrar värja -PM_svff_24102018.pdf

av Jonas Thunberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!