Preliminär kalender för säsongen 2016-17

En preliminär version av tävlingskalendern säsongen 2016-17 är nu fastställd av kalendergruppen. Hallar kan bokas med denna kalender som underlag.

Den svenska tävlingskalendern är i huvudsak en rullning av innevarande säsong. Vilka tävlingar/klasser som ingår i Svensk Ranking - och därmed är uttagningstävlingar - är ännu ej fastställt. Programmet för Masters planeras preliminärt vara oförändrat från innevarande säsong.

Svenska tävlingsarrangörer bör så snart som möjligt meddela:

  1. om föreslaget tävlingsdatum kan accepteras 
  2. vilka tävlingsklasser som avses genomföras (vapen och åldrar)
  3. om man planerar att ändra i tävlingens program (klasser lördag resp. söndag) jämfört med innevarande säsong
  4. annat som ni önskar delge kalendergruppen

Kalendergruppen kan nås på kalender@fencing.se.

Svenska Tävlingar 2016-2017 ver publicerad 2016-04-21.pdf

Svenska Tävlingar 2016-2017 ver publicerad 2016-04-21.xlsx

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!