Projektet Fencing for all får medel ur Framåtfonden

Genom Fencing for all vill Fäktförbundet låta fler komma i kontakt med sporten. Medlen som kommer från Svenska Spels och Riksidrottsförbundets gemensamma Framåtfond, ska gå till att finansiera två olika delar, prova-på tillfällen och utbildning av instruktörer.

– Utbildning och prova-på tillfällen kommer att genomföras i en ny form av fäktning där fokus ligger på att utveckla deltagarnas fysiska grundkapacitet, väcka glädjen i att röra sig och idrotta tillsammans med andra. Vårt långsiktiga mål är att fler föreningar skapas. Det ökar möjligheten för fortsatt kontinuerlig verksamhet, säger Pierre Thullberg, generalsekreterare på Fäktförbundet.

Projektet har fått medel från Svenska Spels och Riksidrottsförbundets gemensamma Framåtfond.  Varje år avsätter Svenska Spel 7,3 miljoner kronor till fonden som specialidrottsförbund kan söka medel ur för att genomföra projekt som ska få fler i rörelse och locka fler till den organiserade idrotten.

– Genom bidraget från Framåtfonden får vi möjlighet att prova ett helt nytt sätt att arbeta och också att utveckla en annan, enklare form av fäktning som vi tror kan bli populär på många håll, säger Pierre Thullberg,

Framåtfonden är en del av projektet Framåt för fler i rörelse som sedan 2017 drivs gemensamt av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. Målsättningen är att förbättra folkhälsan genom att få fler i rörelse.

Genom Framåt för fler i rörelse har specialidrottsförbunden och deras föreningar genomfört hundratals aktiveringar med målet att inspirera och få fler att röra på sig. Sammanlagt uppskattar Svenska Spel och Riksidrottsförbundet att fler än 200 000 barn, unga, vuxna och äldre har kommit i rörelse genom aktiviteterna.

Följande specialidrottsförbund och projekt beviljas medel ur Framåtfonden våren 2020.

Badmintonförbundet  för  projektet  Badminton hela livet med målet att  erbjuda organiserad badmintonträning   för fler.  

Bågskytteförbundet  med  projektet  Archery  Tag  där  sporten som från  början är en individuell tävlingsform, blir  en lagidrott.  

Basketboll- och  Ishockeyförbundet ska undersöka vad  det är som får barn och unga att tycka det är roligt att idrotta. 

Fäktförbundet  med  projektet Fencing  for all som  ska  introducera  fle r till fäktning genom  fler  prova-på tillfällen och  utökad  utbildning för instruktörer.  

Klätterförbundet  för projekte t Ski Upp!  Det  hoppas leda till att fler  upptäcker sporten skidalpinism  där man  använder  sig av skido r med  lös häl  så man kan gå uppför och åka utför.  

Seglarförbundet  vil l med projektet Segling hela livet  få fler seniorer att testa på segling.  

Simförbundet  med  projekte t Beachpolo. Genom  fler öppna  träningspass och bättre tillgång på materiel för de lokala  föreningarna  ska fler få upp ögonen för vattenpolo.  

Tennisförbundet  ska bedriva lägerverksamhet för ungdomar i Norrland genom projektet Kvarterstennis.  

Volleybollförbundet för Urban Volley, en ny gren  som kan  utövas på vilket underlag som helst.  

Läs mer om Framåt för fler i rörelse https://om.svenskaspel.se/sponsring/framat-for-fler-i-rorelse/

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!