Regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid fäkttävlingar

Ny version publicerad. Svenska Fäktförbundets tävlingskommitté (TK) har fastställt riktlinjer för fäkttävlingar i Sverige i rådande läge

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19 och arrangör (föreningen eller distrikt) ansvarar för sitt arrangemang.

Svensk Fäktning följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. 

Detta dokument gäller som ett tillägg till Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser under den tid svenska myndigheter har utfärdat riktlinjer med hänsyn till spridningen av covid-19.

Då det kontinuerligt sker uppdateringar, osäkerheten är stor och beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt måste arrangörer och enskilda fäktare hela tiden hålla sig uppdaterad om dessa riktlinjer, myndighetsbeslut eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras. Nyheter av vikt publiceras löpande på fencing.se.

SvFF:s regler och rekommendationer: Ny version publicerad.

VIKTIGT att läsa rekommendationer från:

- RF: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

- FHM: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Klicka här för inspelningen av det möte söm hölls med landets klubbar och distrikt 2020-06-16.

av Peter Ejemyr Coronavirus

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!