Remiss: "En bättre barn- och ungdomsfäktning "

Svenska Fäktförbundets styrelse bjuder in till dialog med föreningar och distrikt om framtidens ungdomsfäktning. Sista svarsdag på remissen är 30 november 2016. (Uppdaterad 14 sept)

Programmet ”Fäktningen inför framtiden” fastställdes efter en omfattande remissverksamhet vid förbundsmötet 2014.

Samtidigt beslutade förbundsmötet, att en särskild diskussion om ungdomsfäktningen skulle förekomma under 2014.

Det slutliga programmet, inklusive ett omarbetat avsnitt om ungdomsfäktningen, fastställdes av förbundsmötet den 8 mars 2015.

Det finns två viktiga syften med den dialog som, med detta material som utgångspunkt, startar i Svenska Fäktförbundet.

Det första är att få genomslag i föreningarna för de handlingsplaner som förbundsmötet redan har antagit, och som ska skapa en ännu bättre barn-och ungdomsfäktning. Det är viktigt att samla erfarenheter av förändringsarbetet i föreningar och SDF så här långt.

Det andra syftet är att samtala om några nya och viktiga förslag. De handlar om förändrad åldersindelning och begränsning av resultatlistor och ranking i unga år, två förslag som för närvarande diskuteras inom många specialförbund.

Detta material har på styrelsens uppdrag framställts av Lars Liljegren, förbundsordförande, och styrelseledamöterna Ulrika Tranæus och Ana Valero-Collantes.

Svenska Fäktförbundets styrelse beslutade vid mötet den 11 juni 2016 att, utan att ta ställning i sak, sända det på remiss till föreningar och SDF under tiden den 14 juni – 30 november 2016.

Som bilaga finns RF:s anvisningar för ungdomsidrotten, som också innehåller hänvisningar till rapporter och vetenskaplig litteratur.

Vi ber er att gå igenom de olika diskussionsfrågorna och skicka in svaren på några eller alla frågor till

info@fencing.se

senast den 30 november 2016.

Styrelsen kommer efter remissen att ta ställning till hur tävlingsbestämmelserna bör ändras samt vilka frågor som bör behandlas av förbundsmötet i mars 2017.

Stockholms den 11 juni 2016

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Styrelsen

Remissmaterialet i pdf- och wordformat

Ungdomsremiss, FS 20160611_rev.pdf

Ungdomsremiss, FS 20160611_rev.docx

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!