Remiss: Handlingsplaner i Fäktningen inför framtiden

Förbundsstyrelsen har nu utarbetat förslag till handlingsplaner inom varje delområde av Fäktningen inför framtiden. Föreningar och distrikt nu ombeds yttra sig senast 15 november.

Styrelsen för Svenska Fäktförbundet beslutade i maj 2012 att starta en bred diskussion om framtiden, en revidering av programmet ”Fäktningen inför framtiden”.Efter en bred remissverksamhet under 2012 – 2013 fastställde förbundsmötet programmet den 9 mars 2014.

I detta remissmaterial, som senare under hösten kommer att kompletteras med en särskild fördjupad remiss om ungdomsfrågorna, lämnas förslag till hur förbund, SDF och föreningar kan samverka för att göra programmet ”Fäktningen inför framtiden” till verklighet.

Nedan finns förslaget dels i pdf, dels i en wordversion så att det är möjligt att ändra, stryka och kommentera direkt i dokumentet. Hela programmet "Fäktningen inför framtiden" med viktiga avsnitt om vision och kärnvärden, så som det fastställdes av årsmötet, återfinns också nedan.

Handlingsplaner "Så arbetar vi tillsammans" pdf-format

Handlingsplaner "Så arbetar vi tillsammans" word-format

"Fäktningen inför framtiden", fastställt av årsmötet 2014

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!