Remiss om nya utrustningsbestämmelser

Svenska Fäktförbundets styrelse bjuder in alla föreningar, SDF och Ombud Fäktning att ge synpunkter på förslag till nya utrustningsbestämmelser. Remissvar ska ha inkommit senast 17 januari.

Förslaget är framtaget av en arbetsgrupp med uppdrag att se över nuvarande säkerhetsregler. 

Bland annat föreslås att fäktkläder i alla åldersklasser ska omfattas av kvalitetskontroll samt att krav på FIE-homologerade klingor införs i alla tävlingsklasser där klinga 5 är tillåten.

Arbetsgruppen har bestått av följande personer:

Stefan Clausen Ordförande
Mattias Edlund
Orvar Jönsson 
Pierre Thullberg 
Sten Wessman                                                             

Tanken är att de nya utrustningsbestämmelserna ska träda i kraft från nästa säsong, 2016-17.

Mer om bakgrunden och förslaget framgår av pdf-filerna nedan. 

Brev remiss utr best 7 december 2015 .pdf

Remiss utr best 7 december förslag.pdf

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!