Restriktioner för idrotten: Aktuellt läge

Uppdaterad 9 december kl 10.31: Lokala allmänna råd gäller nu i nästan hela landet för att begränsa spridningen av covid 19 fram till 13 december då de ersätts av nya nationella riktlinjer. Detta innebär begränsningar för idrotten. Regeringen har också fattat beslut om begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vad innebär inskränkningarna i ordningslagen för idrotten?

Regeringen beslutade den 20 november att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till maximalt åtta, med ett undantag för begravningar. Regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten vad som gäller för barn och ungdomars idrottsträning.

Frågan är vad ovanstående innebär för tillämpningen av de nationella och lokala allmänna råden från Folkhälsomyndigheten? Med anledning av beslutet har RF gjort följande ställningstagande:

Det är viktigt för barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa att de fortsatt får möjlighet att träna under vintern. Därför måste Folkhälsomyndigheten klargöra att idrottsträning för barn och ungdomar födda 2005 och senare inte ska påverkas. En annan tolkning vore olycklig.

  • Till dess att vi får andra signaler från Folkhälsomyndigheten anser vi att träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare ska fortsätta utifrån de allmänna och lokala råd som gäller för idrottsträning, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Innehåll och omfattning av allmänna råd

Restriktionerna innebär att träningar, matcher och tävlingar ska undvikas. Barn födda 2005 eller senare får dock träna. Professionella idrottare, på nationell eller internationell elitnivå, med idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning får träna och tävla.

Läs mer om vad som menas med yrkesutövande elitidrottare här

De regioner som omfattas av dessa lokala restriktioner är Skåne, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland, Halland, Örebro, Kronoberg, Södermanland, Norrbotten, Västerbotten, Kalmar, Dalarna, Gotland, Värmland , Västmanland, Västernorrland, Gävleborg och Jämtland Härjedalen. 

 I nuläget har Folkhälsomyndigheten inte utfärdat några lokala allmänna råd för region Blekinge.

Besluten gäller fram till den 13 december i alla berörda regioner. De kan komma att förlängas.

Förutom i två av ovanstående regioner  gäller restriktionerna för idrottsutövande som anges ovan. De lokala allmänna råden för region Uppsala och Jämtland Härjedalen innebär inte samma begränsningar för idrotten. I Blekinge finns lokala anvisningar som utfärdats av det regionala smittskyddet som ger liknande handlingsrekommendationer gällande idrotten som i majoriteten av regionerna fram till den 30 november.

Läs de lokala allmänna råden hos Folkhälsomyndigheten

Läs Riksidrottsförbundets FAQ

I de två övriga regionerna och för träning för barn födda 2005 och senare i övriga regioner gäller de generella allmänna råd och den information som Folkhälsomyndigheten lämnat till alla ansvariga för idrottsverksamhet om särskilda åtgärder och riskbedömning. 

Information till idrottsföreningar och idrottsanläggningar om covid-19

av Pierre Thullberg Coronavirus

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!