SM och JSM 2022 och 2023

Arrangeras i Helsingborg, Uppsala, Kalmar och Göteborg.

Svenska Fäktförbundets Tävlingskommitté har beslutat

att tilldela JSM 2022 till FK Aramis

att tilldela sen-SM 2022 till Uppsala

att tilldela JSM 2023 till Kalmar

att tilldela sen-SM 2023 till Göteborg

Huvudplanen är att tävlingarna ska ligga på sina normala platser i kalendern, dvs. JSM v12 och senior-SM v16 men avvikelser kan komma att ske. 

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!