Sök förtroendepost i Svensk Fäktning för verksamhetsåret 2021

Dags att söka förtroendepost för verksamhetsåret 2021. För att valberedningen ska kunna ge ett förslag till årsmötet vill vi ha din ansökan eller nominering senast den 14 februari.

2020 går inte till historien som ett bra fäktår. Inget OS, inget VM, inga SM, inställda masterstävlingar och under hösten nästan ingen träning. Det är tufft för idrotten i stort och kommer vara det ett bra tag framöver. I ljuset av detta är det viktigare än någonsin att engagera sig för att svensk fäktning ska gå stark ur krisen. Därför letar vi i valberedningen efter dig som är intresserad av att göra en skillnad för svensk fäktning. Sök förtroendeposter för verksamhetsåret 2021!

För att valberedningen ska kunna ge ett förslag till årsmötet vill vi ha din ansökan eller nominering senast den 14 februari.
Ansökan skickas till 
valberedning@fencing.se
        

Vad gör valberedningen?

Valberedningens främsta uppgift inom svensk fäktning är att ge förslag på förtroendevalda till Svenska fäktförbundet. Det innefattar ledamöter till förbundsstyrelsen och förbundsstyrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter samt ledamöter i disciplinnämnden. Val av förtroendevalda sker på Svenska fäktförbundets årsmöte som brukar infalla i mars varje år, vid mötet presenterar valberedningen ett förslag på förtroendevalda. Därefter är det upp till årsmötet att besluta vilka som ska bli förtroendevalda.

Vi i valberedningen har ett ansvar för att se till att förbundsstyrelsen kan få rätt kompetens och på ett bra sätt representera Svenskt fäktning. Inom ramen för detta uppdrag strävar vi efter att se till att styrelsen har en väl avvägd sammansättning utifrån fäktbakgrund, kön, geografisk hemvist samt kompetens och erfarenheter.

Varför går det nu att söka till poster?

Tidigare har valberedningens arbete framförallt utgått från att klubbarna och distrikten nominerar personer in till valberedningen eller att valberedningen själva söka upp personer. Att även öppna upp för att det går att söka direkt till poster inför valberedningens förslag till årsmötet innebär att processen att välja förtroendevalda blir mer transparent. Det är också ett sätt att se till att den som kanske inte annars hade sökt sig till förbundet kan få upp ögonen för det. På så sätt skapar vi förhoppningsvis bättre förutsättningar för valberedningens arbete och förlängningen även för förbundet i stort.

Hur gör jag för att söka?

Du kan antingen söka direkt genom att anmäla ditt intresse för att ingå i Förbundsstyrelsen eller för någon annan förtroendevald post till valberedningens mejladress. Du kan även bli nominerad via din klubb.

Kan jag nominera någon annan till att bli förtroendevald?

Ja, absolut. Det kan du göra både som klubb och som enskild. I så fall skickar du namn på personen, kontaktuppgifter och en kort beskrivning över varför personen vore en bra kandidat till valberedning@fencing.se. Glöm inte att prata med personen ifråga innan du nominerar.

När är sista dagen för att söka eller nominera?

För att valberedningen ska kunna ge ett förslag till årsmötet vill vi ha din ansökan eller nominering senast den 14 februari.

Det går också att söka direkt på årsmötet, men då kan du inte ingå i valberedningens förslag.

Vad innebär det att vara förtroendevald för Svenska fäktförbundet?

Som förtroendevald för Svenska fäktförbundet har du ett ansvar för att i enlighet med förbundets stadgar se till att förbundets verksamhet planeras, genomförs och följs upp. Som förtroendevald sitter du antingen på ett eller två verksamhetsår i taget.

Som ledamot i förbundsstyrelsen ingår du i Svenska fäktförbundets högsta beslutande organ, vid sidan om Förbundsmötet. Som en del av förbundsstyrelsen ansvarar du för att tillsammans med styrelsen driva svensk fäktnings verksamhet framåt. Du bidrar därigenom till att utveckla Svensk fäktning, från att stötta klubbar i hela landet att bedriva bästa möjliga verksamhet till att främja vår ambition att bli den största lilla fäktnationen i världen. Svensk fäktning har en utvecklingsstrategi som arbetet utgår från, och inom ramen för det finns det möjligheter att själv forma dina uppgifter utifrån ditt intresse och tidigare erfarenhet.

Du kan läsa mer om de förtroendevaldas uppgifter i förbundets stadgar: Stadgar (fencing.se)

Jag vill engagera mig för Svensk fäktning men vill inte vara förtroendevald, vad kan jag göra istället?

Det finns många olika sätt att engagera sig för Svensk fäktning och du är välkommen oavsett erfarenhet av fäktning eller ideellt arbete! Till exempel finns det ett antal olika kommittéer som driver utvecklingen inom svensk fäktning framåt, bland annat Kommittén för verksamhetsutveckling, Sponsorkommittén, Tävlingskommittén. Du läser mer och kommer i kontakt med kommittéerna här: (LÄNK)

(Här behöver det finns information på hemsidan om vad kommittéerna är och vad de gör Det står ju under kontakt, men det är svårt att hitta, och under kontakt står det inte heller några kontaktuppgifter. Det behövs information om dem under SvFF.)

Har du en idé för något du vill utveckla eller undrar hur du kan bidra till Svensk fäktning? Kontakta Pierre Thullberg.

Hur kommer jag i kontakt med valberedningen?

Vill du anmäla ditt intresse för att bli förtroendevald eller har frågor om hur något går till? Kontakta oss på valberedning@fencing.se

av Carola Petrini-Nilsson

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!