S:t Erikscupen 2016-17

Under denna säsong arrangeras tre deltävlingar i S:t Erikscupen i Åkeshovshallen samt eventuellt en fjärde deltävling på Gotland i vår.

Att boka idrottshallar i Stockholms Stad är en utmanande uppgift. Stockholms Fäktförbund har att i hård konkurrens med flera andra idrotter säkerställa lokal för SAF-pokalen, Challenge Bernadotte, Challenge Eugene Fillol, Coupe de Stockholm, Lag-SM samt upp till fem deltävlingar i S:t Erikscupen. Det finns ingen garanti att fäktningen får de helger man vill ha och ibland leder det till att man får datum som krockar med andra tävlingar.

Därför måste S:t Erikscupen denna säsong krympa formatet något och arrangerar tre deltävlingar i Åkeshov:

  • 22 oktober
  • 19 november
  • 11 februari

Diskussioner pågår också om en ev. fjärde deltävling på Gotland i april eller maj.

S:t Erikscupen är en årlig serie regionala ungdomstävlingar i florett och värja som genomförs för att fäktande ungdomar, främst från Stockholmsområdet, ska få möjlighet att tävla i en serie som både syftar till att vara en spännande tävling i sig och att fungera som en introduktion och förberedelse för att delta i större, nationella och internationella, tävlingar.

Inbjudan och resultatrapportering publiceras på Ophardt online. Klasserna i år är samma som förra säsongen, dvs. minior till junior, herr och dam, värja och florett. Kadetter deltar i juniorklass.

Anmälningar sker enbart via föreningarnas system för tävlingsanmälning och aldrig direkt till tävlingsledningen. Ansvarig i respektive förening anmäler sedan i Ophardt Online, alternativt bekräftar den föranmälan som fäktaren gjort i Ophardt.

Sista anmälningsdag är den som respektive klubb bestämmer men aldrig senare än onsdagen 10 dagar före tävlingen. Efteranmälningar medges bara om särskilda skäl föreligger samt efter beslut av tävlingskommittén. Dessa efteranmälningar sker alltid genom respektive klubbs anmälningsansvarige, aldrig direkt till tävlingsledningen.

Startavgiften är 200 kronor. För syskon till en anmäld fäktare är avgiften 150 kronor. Avgiften betalas kontant vid avprickning eller i förväg via bankgiro. Se mer info i inbjudan.

Poänglistor som summerar över säsongen publiceras i Ophardt för samtliga klasser utom miniorer. Med tre deltävlingar i serien räknas alla tre.

Svensk tävlingslicens krävs i samtliga klasser. Denna löses på fencing.se. Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser samt Tävlingsbestämmelser för S:t Erikscupen gäller.

OBS!

Möjligheten att arrangera S:t Erikscupen är helt beroende av att ledare, föräldrar och fäktare i de deltagande klubbarna ställer upp och bidrar med arbete i form av domare, tävlingsledare, kanslipersonal, pistbyggare, m.m. För att kunna genomföra tävlingarna är vi beroende av att fler hjälper till. Föräldrar, ledare och äldre fäktare som vill bidra till arrangemanget är därför välkomna att kontakta tävlingsledningen genom e-postadressen sterik@fencing.se. Klubbar som inte bidrar med rimligt antal ledare, domare och övriga funktionärer kan inte säkert räkna med önskat antal starter.

S:t Erikscupen resultatlistor 2016-2017

S:t Erikscupen resultatlistor och arkiv

Inbjudan_St_Erikscupen_2016-2017_ver1.pdf

Tävlingsbestämmelser för St Erikscupen

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!