Svenska Fäktförbundet söker sportchef

Svenska Fäktförbundet söker en sportchef med 50 % anställningsgrad.

Tillträdesdag 1 augusti 2017. Närmare upplysningar ges i pdf-dokumentet nedan. Sista ansökningsdag 17 april.

Utlysning sportchef 50%_170323.pdf

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!