SvFF:s råd om fäktsäkerhet

Förra hösten publicerade SvFF för första gången "Råd om fäktsäkerhet m.m.". Vi efterlyser nu tips och synpunkter på hur denna skrift ska förbättras.

Råden ska ses över årligen av Materiel-, reglements- och säkerhetskommittén (MRS) enligt styrelsens instruktioner och om du har idéer eller tankar på innehåll som saknas eller som eventuellt är överflödigt tas de tacksamt emot. 

Kommentarer som ger en fingervisning om råden diskuterats i föreningarna eller inte är också mycket välkomna. Skicka dina kommentarer till mrs@fencing.se senast 15 oktober.

Skriften "Fäktsäkerhet m.m." hittar du här

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!