Tänk på nya reglerna!

Vi påminner om de nya utrustningsreglerna för fäktmasker som infördes den 1 juli 2015 i Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser.

Följande nya utrustningsregler gäller:

M.2.4 Fäktmasken ska vara försedd med två stycken funktionella och av varandra oberoende säkerhetsanordningar i enlighet med kraven i FIEs tävlingar.
M.2.5 Fäktmasken ska antingen vara utan motiv eller ha godkänd nationell design.

Det innebär att den som har en Leon Paul Contour Fit-mask måste ha den extra säkerhetsremmen även på svenska tävlingar.

Läs tävlingsbestämmelserna här.

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!