Doha, VC damvärja

1719 januari 2014

Livestreaming.
Rapporter på Facebook.
Tävlingens hemsida (arrangören jobbar på att få den att fungera)

Föranmälan (fäktare eller klubbadministratörer) via Ophardt Online senast den 18 november (OBS ej 18 december som det står i Ophardt Online!).
Samtidigt insänds kopia på pass och ett foto (typ passfoto) till info@fencing.se.

Anmälda.

140117-19 Doha VC VD.pdf

av Hans Wahl Tävlingsinbjudan, VDS

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!