Västsvenska tävlingar 2013-2014

Datum för de västsvenska tävlingarna Coupe Nouvelle, Silverfloretten och Silvervärjan är nu fastställda.

Coupe Nouvelle
En tävlingsserie i värja bestående av sex deltävlingar. Tävlingen genomförs i en mixad klass där samtliga placeringar fäktas ut i A-final, B-final, C-final osv. Alla får alltså fäkta mycket.
Läs mer.

Silverfloretten
En serie med sex deltävlingar i manuell florett för nybörjare och yngre fäktare. Deltagarna delas in i pouler med ca 6 fäktare i varje, efter storlek, ålder och erfarenhet. Alla deltagare får pris efter placering. Därutöver utdelas ett stilpris i varje poule till fäktare som visat gott uppträdande, fäktat snyggt, eller på annat sätt utmärkt sig på ett positivt sätt.
Läs mer.

Silvervärjan
En systertävling till Silverfloretten. Tävlingen riktar sig till nybörjare och till fäktare som fäktat ca 2-4 år. Det som skiljer Silvervärjan från Silverfloretten - förutom att tävlingen avgörs med värja istället för florett - är egentligen bara två saker; man fäktar elektriskt, och i varje poule skall deltagarna fäkta med samma klinglängd. I övrigt är alltså principerna de samma som för Silverfloretten.
Läs mer.

Tävlingsprogram säsongen 2013-2014

Deltävling  Coupe Nouvelle Arr. Silverfloretten/Silvervärjan Arr.
1 5 oktober GFK 6 oktober GFK
2 2 november GFK 3 november GFK
3 30 november GFK 1 december FKA
4 8 februari GFK 9 februari HFS
5 22 mars GFK 23 mars KF99
6 31 maj GFK 1 juni GFK

 

av Hans Wahl Tävlingsinbjudan

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!