Trygg idrott och kontroll av begränsat registerutdrag

Under det senaste året har Riksidrottsförbundet genomfört åtgärder för att göra idrotten tryggare. Bland annat behöver alla idrottsföreningar regelbundet kontrollera registerutdrag för de som har direkt och regelbundet kontakt med barn.

Målet är en trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Sedan ett  år tillbaka finns en visselblåsarfunktion för idrotten och en idrottsombudsman. Genom visselblåsartjänsten är det är möjligt att anmäla oegentligheter helt anonymt. RF:s idrottsombudsman ger råd och vägledning om brott mot värdegrunden och kan även hantera anmälningar.

Från den 1 januari 2020 måste idrottsföreningar kontrollera ett så kallat begränsat utdrag från brottsregistret för alla ledare inom idrotten som har direkt och regelbunden kontakt med barn upp till 18 år. Denna kontroll ska ske regelbundet.

Läs mer om Trygg idrott

Läs mer om kontroll av registerutdrag

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!